logo
800-444-3299
  • Hubzone GSA Contract Holder
0 $0.00
Okidata oki 5650, oki 5780, oki 4580, oki 5980, oki 5980 T37, oki 5980 T38
Request for a Quote
Next Product Next Product Next Product
Okidata Hand set 70031801

Okidata

oki 5650, oki 5780, oki 4580, oki 5980, oki 5980 T37, oki 5980 T38

Retail Price: 
$79.00
Sale Price: 
$63.70
63.7
Item # 
70031801
In Stock? 
Yes
Quantity

Okidata Hand set 70031801

Okidata fax hand set for the oki 5650, oki 5780, oki 4580, oki 5980, oki 5980 T37, oki 5980 T38